Hướng dẫn config Công Thành chiến

Chào các admin. Hôm nay GoldMU Sẽ hướng dẫn các bạn cách config sự kiện Công Thành Chiến. Sự kiện Huyền Thoại của Game MU Online.

Bước 1:

Đầu tiên đến MuServer\Sub-1\GameServerCS\Data và mở tệp GameServerInfo-Event.ini

Có thể mở file bằng Notepad++ hoặc notepad thông thường

Hướng dẫn config Công Thành chiến config cong thanh chien gold mu net 01

Bước 2: Các bạn chỉ chỉnh sửa những thông số trong khoanh màu đỏ mình đã đánh dấu:

Hướng dẫn config Công Thành chiến config cong thanh chien gold mu net 02

CastleSiegeEvent = 1 (0 = Tắt sự kiện – 1 = Bật sự kiện)
CastleSiegeCycleStartYear = 2017 (Năm bắt đầu)
CastleSiegeCycleStartMonth = 04 (Tháng)
CastleSiegeCycleStartDay = 24 (ngày)
Theo cấu hình này, Vào ngày 24 tháng 4 năm 2017, chu kỳ sự kiện sẽ bắt đầu.

Lưu ý:

  1. Ngày bắt đầu chu kỳ luôn luôn là một ngày sau ngày bạn muốn sự kiện xảy ra. Vì vậy, nếu bạn muốn sự kiện diễn ra vào Chủ nhật, điều tốt nhất là đảm bảo rằng VPS có ngày và giờ được định cấu hình chính xác và định cấu hình sự kiện vào Thứ Hai, vì vậy chu kỳ sẽ bắt đầu ngay trong giai đoạn đầu tiên tại thời điểm bật các GameserverCS.
  2. Cấu hình này chỉ nên được thực hiện một lần.
  3. Chúng ta tiêp đến MuServer\Sub-1\Data\Event và mở tệp MuCastleData.dat và chúng tôi sẽ tìm thấy như sau:
Hướng dẫn config Công Thành chiến config cong thanh chien gold mu net 03

1 // Đăng ký CTC
2 // Thời gian chờ đợi
3 // Nạp rena
4 // Thời gian chờ đợi
5 // Thông báo guild công thành
6 // Chuẩn bị sự kiện
7 // Bắt đầu công thành
8 // Kết thúc công thành
9 // Kết thúc chu kỳ
Chu kỳ hoạt động như sau

0 = Hôm nay
1 = Ngày mai
2 = Ngày sau ngày mai
3 = Sau ngày sau ngày mai
và cứ thế …
1) Cột StartDay xác định ngày nào, tính từ đầu chu kỳ, mỗi giai đoạn của sự kiện sẽ xảy ra. Các cột StartHour và StartMinute xác định thời gian bắt đầu của các giai đoạn.
2) Không được sửa đổi StartDay , StartHour và StartMinute của giai đoạn 1 và giai đoạn 9 của chu kỳ. Tất cả những người khác có thể được thay đổi theo ý thích của bạn.

Với cấu hình này (Dựa trên hôm nay, thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017 , Castle Siege sẽ bắt đầu vào Chủ nhật từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối), Không cần phải nói, bạn có thể đặt nó để bắt đầu tại thời điểm bạn muốn.
Sau đó, chúng tôi đến Thung lũng Loren và nó sẽ như thế này:

Hướng dẫn config Công Thành chiến config cong thanh chien gold mu net 00

Cài MU Online GoldMU Chúc các admin thành công!

4.9/5 - (7 bình chọn)

GoldMU.net
Logo