Các lệnh của admin trong mu online

Xin chào các admin Mu online. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn admin Mu online các lệnh cơ bản dành riêng cho admin và Game Master (GM) trong game MU online.

Đối với admin dùng server game do Mu4viet cung cấp thì chi tiết các lệnh sẽ được ghi chú cụ thể trong file Command.xml.

Danh sách các lệnh dành cho GM

/gmmove

Lệnh dịch chuyển 1 nhân vật bất kì đến 1 vị trí.

				
					/gmmove <Name> <Map> <X> <Y>
				
			

/gmpost

Lệnh chat chữ vàng giữa màn hình trong 1 Sub

				
					/gmpost <Msg>
				
			

/track

Dịch chuyển nhân vật GM đến nhân vật nào đó

				
					/track <Name>
				
			

/trace

Dịch chuyển nhân vật nào đó về vị trí của nhân vật GM

				
					/trace <Name>
				
			

/disconnect

Kích nhân vật nào đó ra khỏi game (GM gõ lệnh phải chung Sub với nhân vật muốn kích)

				
					/disconnect <Name>
				
			

/phaohoa

Bắn pháo hoa tại vị trí của GM

				
					/phaohoa
				
			

/make

Lệnh tạo đồ (đồ được tạo sẽ vào hòm đồ của nhân vật GM)

				
					/make <Group> <item> <level> <skill> <luck> <option> <exe> <set> <socket>
				
			

/skin

Lệnh đổi skin của nhân vật

				
					/skin <name> <skin>
				
			

/setmoney

Lệnh thay đổi tiền của nhân vật

				
					/setmoney <name> <value>
				
			

/notice

Lệnh GM Gửi tin nhắn đến tất cả các Sub

				
					/notice <msg>
				
			

/hide

Lệnh GM tàng hình

				
					/hide
				
			

/setvip

Thêm ngày VIP cho tài khoản

				
					/setvip <account> <type> <days>
				
			

/reload

Reload lại config đã chỉnh trong Gameserver

				
					/reload <type>
				
			

/banchar

Khoá nhân vật

				
					/banchar <player> <Ngày>
				
			

/banacc

Khoá tài khoản

				
					/banacc <player> <Ngày>
				
			

/makeset

Lệnh tạo 1 set đồ. Tương tự lệnh /make

				
					/makeset <item> <level> <skill> <luck> <option> <exe> <set> <socket>
				
			

/drop

Lệnh drop đồ ra đất tại vị trí của GM

				
					/drop <Group> <item> <level> <skill> <luck> <option> <exe> <set> <socket>
				
			

/startbc

Lệnh bắt đầu sự kiện Blood Castle ngay lập tức.

				
					/startbc
				
			

/startds

Lệnh bắt đầu sự kiện Devil Square ngay lập tức.

				
					/startds
				
			

/startcc

Lệnh bắt đầu sự kiện Chaos Castle ngay lập tức.

				
					/startcc
				
			

/startit

Lệnh bắt đầu sự kiện Illus.Temple ngay lập tức.

				
					/startit
				
			

/moveall

Lệnh dịch chuyển toàn bộ nhân vật.

				
					/moveall <map> <x> <y>
				
			

/moveguild

Lệnh dịch chuyển toàn bộ nhân vật trong guild.

				
					/moveguild <guild><map><x><y>
				
			

/makegm

Lệnh tạo đồ vào 1 nhân vật, có thể tạo đồ có thời hạn sử dụng.

				
					/makegm <Player> <Group> <item> <level> <skill> <luck> <option> <exe> <set> <socket> <ItemDay>
				
			

/gmgate

Di chuyển nhân vật GM theo Gate

				
					/gmgate <gate>
				
			

Trên là 1 số lệnh cơ bản thường dùng để quản trị game MU online của Admin, GameMaster (GM). Hãy làm 1 admin MU online thông thái. 

Chúc các admin thành công!

5/5 - (7 bình chọn)

GoldMU.net
Logo