Hướng dẫn đổi mật khẩu máy chủ ảo VPS Windows 2012

Hướng dẫn đổi mật khẩu máy chủ ảo VPS Windows 2012

Pass VPS là mật khẩu quan trọng nhất của game MU online. Anh em admin nên đặt Pass khó và có nhiều ký tự đặc biệt. Hôm nay Mu4viet.net sẽ hướng dẫn các admin đổi Pass VPS.

Hiện nay có 2 cách thông dụng để đổi mật khẩu VPS Windows 2012, đó là thông qua giao diện quản trị account của Windows hoặc thông qua command line.

Cách 1: Đổi mật khẩu quản giao diện quản trị account của Windows Server 2012

Sau khi đã remote vào VPS, vào Start => gõ account và làm theo các hướng dẫn trong hình ảnh bên dưới

Ghi chú: bài viết thực hiện đổi mật khẩu/password trên VPS chạy hệ điều hành Windows Server 2012, đối với các hệ điều hành Windows khác thực hiện tương tự.

Cách 1: Đổi mật khẩu quản giao diện quản trị account của Windows Server 2012
Cách 1: Đổi mật khẩu quản giao diện quản trị account của Windows Server 2012
Cách 1: Đổi mật khẩu quản giao diện quản trị account của Windows Server 2012
Cách 1: Đổi mật khẩu quản giao diện quản trị account của Windows Server 2012
Cách 1: Đổi mật khẩu quản giao diện quản trị account của Windows Server 2012

Cách 2: Đổi pass VPS thông qua Command Line (CMD)

Mở CMD hoặc Windows Power Shell bằng quyền admin và gõ command sau để đổi password của user administrator.

net user administrator passwordmoi
Đổi pass VPS thông qua Command Line (CMD)

Cần lưu ý:

  • administrator ở đây là tên của username tương ứng trong VPS. Đây là user thường hay sử dụng trong VPS Windows Server 2012, nếu như user khác thì thay administrator bằng tên user đó.
  • passwordmoi là mật khẩu mới của user, cần thay đổi lại cho phù hợp.
Ví dụ:
net user administrator passwordmoi

Câu lệnh sẽ thay đổi password cho user administrator trong VPS (điều kiện: user administrator phải tồn tại trong VPS).

5/5 - (6 bình chọn)

GoldMU.net
Logo