Thông tin cập nhật MU Online

Update 32 (01/2023-xx/2023)

 • Updating…
 • Sửa lại Custom Mix cũ zen cần để Mix chuẩn theo chỉ số config (GameServer.exe)(20/03/2023)
 • Fix gameserver nhẹ hơn không tốn ram (GameServer.exe)(20/03/2023)
 • Thêm config chỉnh chế độ phản dame (phản liên tục) (GameServer.exe, Gameserverinfo-Character)(01/03/2023)
 • Mở giới hạn tối đa 50 loại Custom Jewel (GameServer.exe, Main.dll, GetMain-Premium.exe)(01/03/2023)
 • Fix lỗi cứ đeo Pet là không bị khựng khi dính dame (GameServer.exe)(01/03/2023)
 • Chỉnh sửa cột trong file RewardTable.xml cột Reset thành ResetMin, ResetMax (GameServer.exe)(28/02/2023)
 • Chỉnh sửa CustomJewel đập sang đồ mới hòm đồ không đủ chỗ sẽ báo thất bại (GameServer.exe)(27/02/2023)
 • Thay ItemGroup sang ItemIndexMin và ItemIndexMax trong CustomItemLevelOption.xml để config nhanh hơn (GameServer.exe)(27/02/2023)
 • Thêm chỉ số config tăng % SD vào các file CustomItemLevelOption.xml, CustomItemPower.xml, CustomSetItemOption.xml (GameServer.exe)(27/02/2023)
 • Fix lỗi sửa toàn bộ đồ gây crash gameserver (GameServer.exe)(25/02/2023)
 • Hoàn thành các mốc check hack (23/02/2023)
 • Fix lỗi đập ngọc tăng máu petcustom (GameServer.exe)(20/02/2023)
 • Thêm chỉnh sửa dòng socket Tăng khả năng phòng thủ SD thành tăng lượng % SD (GameServer.exe, Gameserverinfo-common)(15/02/2023)
 • Update thêm logo MU nét hơn, chỉnh được kích thước logo (Main.dll, GetMainInfo-Premium.exe, Maininfo.ini) (10/02/2023)
 • Thêm bật/tắt PK trong sự kiện Tháp Tinh Luyện (GameServer.exe, Gameserverinfo-common)(10/02/2023)
 • Sửa lại exp khi offattack và autoreset theo tỉ lệ % với Exp chung của Sub (GameServer.exe, Gameserverinfo-common) (09/02/2023)
 • Update antihack GoldShield check mốc agi chuẩn không thể Hack (Gameserver.exe) (08/02/2023)
 • update tùy chỉnh luôn hiển thị logo và tọa độ logo trong getmain (main.dll, GetMainInfo-Premium.exe, Maininfo.ini) (02/02/2023)
 • Fix lỗi drop zen hiện màu giống đồ thần (Main.dll)(01/02/2023)
 • Update antihack goldshield Check tốc độ chuẩn hơn (Gameserver.exe)(17/01/2023)
 • Fix lag map khi train quái đông người (Main.dll, Gameserver.exe)(13/01/2023)
 • Làm lại hệ thống Party 10 tự động buff mượt hơn không bị lag, có thể buff khi chỉ vào tên người chơi ở thanh máu party, hiển thị thanh máu trên đầu thành viên nhóm(Main.dll, Gameserver.exe)(13/01/2023)
 • Fix lỗi thỉnh thoảng crash main của tính năng Hiển thị thông tin item Drop(Main.dll)(13/01/2023)
 • Thêm Bật/tắt hiển thị thông tin Item drop (Main.dll, Getmain-premium.exe, Maininfo.ini)(03/01/2023)
 • Fix buff RF pt10 bị disconnect (01/01/2023)
 • Fix chỉ số có thể bị khựng khi trúng dame của custompet (Gameserver.exe) (01/01/2023)
 • Thêm chức năng sử dụng pass mã hóa 1 chiều bảo mật thông tin người chơi (JoinServer.exe) (01/01/2023)
  – Bật/Tắt tại: JoinServer.ini
  ** Đây là pass mã hóa tong game muốn sử dụng cả web thì cần sửa lại web. Sử dụng chức năng này thì admin cũng k thể xem được pass người chơi.
 • Thêm thệ thống đăng ký tài khoản trong game (01/01/2023)
  – Client: Main.dll, Data/Custom/Interface, Data/Custom/Text.ini
  – Getmain: GetMainInfo-Premium.exe, Maininfo.ini
  – Gameserver: GameServer.exe, JoinServer.exe

Update 31 (09/2022-12/2022)

 • Done Update!
 • Update chức năng tùy chỉnh kích thước font chữ trong game (Main.dll)(27/12/2022)
 • Thêm Log antihack ở gameserver giúp biết lí do người chơi bị disconnect (Main.dll, GameServer.exe) (26/12/2022)
 • Thêm tính năng chỉ chuột vào item rơi ra đất hiển thị full thông tin của Item (Main.dll, GetMainInfo-Premium.exe) (26/12/2022)
 • Update tính năng danh hiệu VIP theo thời gian có thể tặng cho top sự kiện (Main.dll, GameServer.exe, TitleVip.xml, DataServer.exe, Query update 31)(24/12/2022)
 • Fix đổi tên nhân vật, tạo nhân vật có ký tự đặc biệt (GameServer.exe, DataServer.exe)(24/12/2022)
 • Fix 1 số lỗi JoinServer.exe (24/12/2022)
 • Fix Skill Mãnh Long 1 số win bị dis người chơi khác (Main.dll) (21/12/2022)
 • Fix Skill ảo ảnh Liên hoàn không hiển thị khi không có mục tiêu (Main.dll) (21/12/2022)
 • Fix lỗi lưu point vào database khi reset VIP (DataServer.exe) (08/12/2022)
 • Thêm tính năng hiện tỉ lệ thật hoặc fake khi quay ChaosGoblin (GameServer.exe, CustomChaosMixRate.xml) (08/12/2022)
 • Fix đi lag skill xoay kiếm MG (Main.dll) (03/12/2022)
 • Fix Fake online hiển thị vạch khi chọn Sub tính chuẩn hơn (GameServer.exe) (28/11/2022)
 • Giảm lag hiệu ứng xoay kiếm của DK (Main.dll) (28/11/2022)
 • Fix skill chém lửa hiện hiệu ứng đầy đủ và ra dame đủ khi đánh cùng xoay kiếm của DK (Main.dll) (28/11/2022)
 • Update tính năng BOT Trade (Bot đổi đồ, Mix đồ) (GameServer.exe, BotTrade.xml) (14/11/2022)
 • Update xóa buff khi sử dụng Custom Add Point Loại 2 (GameServer.exe) (11/11/2022)
 • Fix Sự kiện Loạn Chiến Solo từng class (GameServer.exe, CustomArena.xml) (08/11/2022)
 • Fix các cung của ELF bắn mượt hơn (Main.dll) (30/10/2022)
 • Fix Skill Chém Lửa MG không ra dame (Main.dll) (30/10/2022)
 • Fix 1 số lỗi Ngân Hàng Ngọc (GameServer.exe) (28/10/2022)
 • Update Bot Store (bán hàng tự động) (GameServer.exe, BotStore.xml) (28/10/2022)
 • Update Bot Thu Mua bật/tắt từng BOT (GameServer.exe, ThuMuaDoExc.xml) (11/10/2022)
 • Update tính năng Custom Item Stack (gộp đồ) (Main.dll, GameServer.exe, CustomItemStack.xml) (01/10/2022)
 • Fix lỗi CustomSetitemOption mặc đồ k đúng bộ cũng kích hoạt, Update Check theo số dòng exl Item (GameServer.exe) (29/09/2022)
 • Update bảng Event (H), thêm hệ thống di chuyển đến Map event (Main.dll, GameServer.exe, Custom/CustomMoveEvent.xml) (08/09/2022)
 • Sửa thông báo giữa màn hình không đè vào các Bảng Custom (Main.dll) (07/09/2022)
 • Fix GHRS top 1 thỉnh thoảng bị lệch 1 lần (Gameserver.exe, Massage.txt(14)) (01/09/2022)
 • Fix lỗi đánh bị miss drop khi đông người đánh Boss (Gameserver.exe) (01/09/2022)
 • Update hiệu ứng lên level của nhân vật Master chuẩn xoáy trắng (Gameserver.exe, Main.dll) (01/09/2022)

Update 30 (05/2022-08/2022)

 • Done Update!
 • Update Antihack tự động gửi ảnh chụp được khi phát hiện hack vào tin nhắn cho admin (Antihack.dll, GoldShieldServer.exe) (20/08/2022)
 • Lưu lại point những lần reset VIP sẽ không mất khi Relife, đổi class trong game (GameServer.exe, DataServer.exe, Query update 30) (17/08/2022)
 • Thêm bật tắt tẩy điểm, tính lại điểm khi sử dụng lệnh đổi class (GameServer.exe, GameServerInfo-Command) (15/08/2022)
 • Update hiển thị tên quái trên thanh máu (Main.dll, GameServer.exe) (08/08/2022)
 • Chỉnh sửa % máu quái chính xác đến 0.1%, chỉnh sửa hiển thị tên quái, level (Main.dll) (31/07/2022)
 • Tối ưu phần cộng điểm nhanh và rút Zen ngân hàng ngọc (Main.dll) (30/07/2022)
 • Thêm chức năng Lưu Pass người chơi (Bật/Tắt tại Get_Main) (Main.dll, Data/Custom/Text.ini, GetMainInfo-Premium.exe, Maininfo.ini)(29/07/2022)
 • Update reset trừ nguyên liệu trực tiếp trong ngân hàng Ngọc (trừ Lông Vũ, Zen) (GameServer.exe)(28/07/2022)
 • Thêm thời gian Event Loạn chiến, Pk Class vào bảng sự kiện (H) (Main.dll)(05/07/2022)
 • Update tính toán lại point khi gõ lệnh đổi Class tránh Bug Point (VIP)(Gameserver.exe)(05/07/2022)
 • Thêm lệnh Relife trong game (Gameserver.exe, Command.xml, Gameserverinfo-Command, message.txt(404-415), DataServer.exe)(01/07/2022)
 • Sửa cộng điểm mệnh lệnh theo reset khi dùng Reset loại 1 (Gameserver.exe)(28/06/2022)
 • Thêm config bật tắt cho phép cộng mệnh lệnh DL (Gameserver.exe, GameServerinfo-Command)(27/06/2022)
 • Thêm hệ thống giới hạn số lần đi Event hàng ngày từng nhân vật (Gameserver.exe, GameServerinfo-Event, Message.txt-326, DataServer.exe, Query 30)(24/06/2022)
 • – Thêm chức năng lấy mã Dump của phần mềm trực tiếp từ antihack
 • – Thêm chức năng chụp màn hình chủ động cho admin muốn chụp hình
 • – Nhắn tin cho admin khi người chơi trong list danh sách theo dõi vừa online
 • – Tự động chụp ảnh, nhắn tin cho admin khi phát hiện hack
 • (Update Antihack GoldShield) (20/05/2022)
 • Sửa lỗi event Battlet Royale (Gameserver.exe) (14/15/2022)
 • Update tính năng đổi đồ sang Point của BOT Thu Mua (Gameserver.exe, ThuMuaDoExc.xml)
 • Tool Chỉnh sửa các file trong EventItemBag –> Download
 • Upadte CustomJewel.xml, thêm tính năng đập ngọc custom Update sang đồ mới (Gameserver.exe, CustomJewel.xml)
 • Thêm cột chỉnh tỉ lệ Drop từng đồ và cột Item có thời hạn vào Section 1 và 2 của tất cả File trong EventItemBag (GameServer.exe, Data/EventItemBag/)

Update 29 (04/2022)

 • Done Update!
 • Sửa 1 số lỗi khi gõ chữ hoặc số trong cộng điểm hoặc rút Zen (Main.dll) (22/04/2022)
 • Chỉnh sửa hiển thị Custom Jewel khi đập vào đồ (Main.dll) (16/04/2022)
 • Thêm chỉnh sửa nhiều loại ngọc có thể đập tăng Máu Pet (Main.dll, GameServer, Main_Info) (16/04/2022)
 • Fix lỗi đập ngọc custom vào wing thỉnh thoảng không full (GameServer.exe) (15/04/2022)
 • Fix lỗi cập nhật thời gian Chiến Trường Cổ (GameServer.exe, ChienTruongCoUpdateTime.xml, DataServer.exe) (15/04/2022)
 • Update Giới hạn Reset Top 1, reload sẽ nhận giới hạn reset mới luôn (GameServer.exe, CustomGHRS.xml, DataServer.exe) (15/04/2022)
 • Đưa config tất cả Phím tắt custom vào Getmain (Main.dll, GetMainInfo-Premium.exe, Custom/CustomKeyboard.ini) (11/04/2022) Video
 • Update ngân hàng ngọc mới Version 2 (Client, GameServer, DataServer.exe, Query Update29) (11/04/2022) Video
 • Thêm tính năng Custom Add Point (Client, Main_Info, GameServer) (08/04/2022) Video
 • Update trang quản lý tài khoản mới (Demo: id.goldmu.net) (06/04/2022)
 • Update thêm cột chỉnh sửa ID của Effect của từng vũ khí rồng (Gameserver.exe, Custom/CustomItemPower.xml) (03/04/2022)
 • Thêm bảng config skill có thể sử dụng khi DW Teleport (Gameserver.exe, Skill/AllowTeleportSkill.xml) (01/04/2022)
 • Thêm config chỉnh sửa giao diện Season 2 (Main.dll, MAIN_INFO) (01/04/2022)
 • Chỉnh sửa bảng CustomItemLevelOption.xml Thêm chỉ số giảm Sát thương, máu và phòng thủ (Gameserver.exe, CustomItemLevelOption.xml) (01/04/2022)
 • Chỉnh sửa bảng CustomItemPower.xml thay đổi thành ItemIndexMin, ItemIndexMax giúp chỉnh nhiều món đồ (Gameserver.exe, CustomItemPower.xml) (01/04/2022)
 • Chỉnh sửa bảng xếp hạng Ingame có thể xếp hạng nhiều thứ trong SQL (Gameserver.exe, DataServer.exe, Main.dll) (01/04/2022)
 • Thêm config điểm số khi kill Devil để tạo xếp hạng (Gameserver.exe, DevilSquare.xml) (01/04/2022)
 • Thêm config điểm số khi kill hoặc Win ChaosCastle để tạo xếp hạng (Gameserver.exe, ChaosCastle.xml) (01/04/2022)
 • Thêm config điểm số khi kill quái hoặc trả quest Blood để tạo xếp hạng (Gameserver.exe, BloodCastle.xml) (01/04/2022)
 • Thêm config Fake tỉ lệ người dùng khi chọn server (Gameserver.exe, Gameserverinfo-common) (01/04/2022)

Update 28 (03/2022)

 • Done Update!
 • Update MossMerchant Thêm config tỉ lệ từng dòng hoàn hảo (GameServer.exe, MossMerchant.xml) (25/03/2022) Video
 • Update config PK cùng guild, liên minh sang từng map, Thêm config di chuyển đến map xóa buff (GameServer.exe, Data/Mapmanager.xml) (24/03/2022)
 • Nâng cấp event thương nhân Moss (GameServer, Client) (23/03/2022)
 • Chỉnh sửa Custom Mix v2, thêm config giữ lại 1 món đồ khi quay thất bại (GameServer.exe, Data/Custom/Custommix/) (22/03/2022)
 • Fix 1 số lỗi của GoldShieldServer (GoldShieldServer.exe) (21/03/2022)
 • Fix 1 số lỗi của map không cho phép party (GameServer.exe) (21/03/2022)
 • Update cột ItemIndex thành SetIndexMin và SetIndexMax giúp admin chỉnh nhiều set nhanh hơn (GameServer.exe, CustomSetItemOption.xml) (19/03/2022)
 • Update config customPet, thêm cột pet có thể chết, cột tỉ lệ phòng thủ (GameServer.exe, DataCustomCustomPet.xml) (19/03/2022)
 • Update bảng xếp hạng trong game, thêm nhiều cột, có thể tự thêm bảng mới (Main.dll, DataServer.exe, GameServer) (18/03/2022)
 • Thêm tính năng tắt Skill trong map hoặc vùng toạ độ (GameServer.exe, Skill/DisableSkillMap.xml) (17/03/2022)
 • Thêm config Level Item trả về khi quay đồ thất bại (GameServer.exe, GameserverInfo-ChaosMix) (17/03/2022)
 • Update ItemOption.Xml, thêm tính năng (GameServer.exe, ItemOption.Xml) (17/03/2022)
 • Thêm điều kiện check Level, Exc để hiện dòng ghi chú cường hoá vũ khí – Admin có thể tạo thành dòng ẩn giống đồ thần (VIP mất phí) (Main.dll, Get_Main) (16/03/2022) Video
 • Fix đi lag skill Hỗn Loạn của DL (Main.dll, GameServer.exe) (15/03/2022)
 • Chỉnh sửa Thanh thông tin Của TvT Event, chỉ vào sẽ hiện ghi chú từng chỉ số (Main.dll, Text.txt) (14/03/2022)
 • Update CTC Mini mới: Thêm thời gian còn lại, hiện tên Guild đang chiếm trụ, đang diễn ra sự kiện người mới cũng có thể vào (GameServer.exe, Main.dll) (14/03/2022) Video
 • Chỉnh sửa Event [Loạn Chiến] Thêm bảng xếp hạng trực tiếp, tặng thưởng đồ hoặc tiền tệ cho TOP (GameServer, Client) (14/03/2022) Video
 • Update config thời gian cộng thêm hàng ngày Chiến Trường Cổ (DataServer.exe, DataServer.ini) (11/03/2022)
 • Thêm tính năng huỷ dòng Socket nhận lại Seed (Nguyên tố) (GameServer.exe, GameServerInfo-chaosmix) (10/03/2022) Video
 • Thêm cài đặt điểm để chiến thắng trong đấu trường (GameServer.exe, GameServerInfo-common) (10/03/2022)
 • Thêm hệ thống Custom Mix Version 2 (Dùng song song cả CustomMix cũ) (GameServer.exe, MuServerDataCustomCustomMix) (09/03/2022) Video
 • Hệ thống hiển thị Event trong game mới, Tách riêng Event Chung và Invasion Event (GameServer.exe, Client, Get_Main) (07/03/2022)
 • Thêm sự kiện Công Thành Chiến Mini mới (GameServer, Client, Get_Main) (06/03/2022)
 • Fix lỗi buff khi sử dụng treo Off (GameServer.exe) (05/03/2022)
 • Thêm sự kiện Chiến Guild (GameServer.exe, Gate.txt, GvGEvent.xml) (05/03/2022)
 • Update chống hack mới Delay, Auto bơm máu, Auto skill… (GameServer.exe, HackSkillCheck.xml)(02/03/2022)
 • Thêm tuỳ chỉnh Dame, phòng thủ quái toàn sub (GameServer.exe, GameServerInfo – Common)(02/03/2022)
 • Thêm tính năng Event Chiến Trường Cổ (Server, Client, Dataserver.exe, JoinServer.exe, Query)(01/03/2022)
 • Thêm cấu hình point được cộng tối đa từng cột cho các class (GameServer.exe, Gameserverinfo-common)(01/03/2022)
***Lưu ý: Chỉ chuột vào chữ vàng có gạch chân để hiện các file hoặc thư mục cần update.

Update 27 (09/2021 – 03/2022)

 • Done Update!!!
 • Chống tool gây dis gameserver 100% (GameServer.exe)(30/02/2022)
 • Nâng cấp bảng EventTime, thêm cột ghi chú, hiển thị full 30 Event Invasion (15/12/2021)
  – Getmain: GetMainInfo-Premium.exe, CustomEventTimeText.txt
  – Main.dll
  – GameServer.exe
 • Update EventItemBagManager.xml, DefaultClassInfo.xml (GameServer.exe)(11/12/2021)
 • Update CustomCombo all class, tuỳ chỉnh combo 1 skill, tỉ lệ ra combo (CustomCombo.xml, GameServer.exe)(27/11/2021)
 • Update bảng Option thêm nhiều tính năng chỉnh cửa sổ game, ẩn cánh, ẩn vũ khí người chơi… (Main.dll)(22/11/2021)
 • Sửa lỗi skill chém lửa MG không ra dame (Main.dll)(20/10/2021)
 • Update sửa lỗi mở hòm đồ mở rộng ngân hàng ngọc (Main.dll)(02/10/2021)
 • Update tính năng VIP TVT – Thêm config điều kiện để nhận thưởng trong Event (TvTEvent.xml, GameServer.exe)(20/09/2021)
 • Thêm tính năng config cộng hưởng đồ thường (CongHuong.xml, GameServer.exe)(05/09/2021)
 • Thêm Log báo đỏ khi phát hiện item config sai EventItemBag(GameServer.exe)(01/09/2021)
 • Thêm Log kill Boss (GameServerInfo-common, GameServer.exe)(01/09/2021)
 • Update thêm hệ thống hiện thị ghi chú cho các BOT (Main.dll, Data/Custom/BotSystem, GameServer.exe)(01/09/2021)

Update 26 (06/2021)

 • Done Update!!!
 • Thêm phím J ẩn hiện người chơi (Client, main.dll)(24/08/2021)
 • Thêm hệ thống config tên từng sub (Client, main.dll)(24/08/2021)
 • Update antihack bơm máu nhanh, auto combo (GoldShield.ini, Gameserver.exe)(22/08/2021)
 • Update Thêm tên Event trong Invasion (Invasionmanager.txt, Gameserver.exe)(20/08/2021)
 • Update Boss Class (Tuỳ chỉnh đồ cho Boss mặc) VIP (GetMain, Main.dll)(15/08/2021)
 • Thêm hệ thống chỉnh dame từng skill lên người, quái vật (SkillDamage.xml, GameServer.exe)(12/08/2021)
 • Update license check (MULicenseGoldMU.exe)(12/08/2021)
 • Thêm hệ thống chỉnh dame, giảm dame của wing mặc định (wing1-wing3) (ItemOptionWing.xml, GameServer.exe)(11/08/2021)
 • Thêm config bật/tắt Post hiện Sub (Gameserverinfo-command, GameServer.exe)(10/08/2021)
 • Update config số lượng ngọc rơi Chaos Castle (ChaosCastle.xml, GameServer.exe)(10/08/2021)
 • Update thêm 2 loại quái vật được triệu hồi (CustomMonster.xml, GameServer.exe)(10/08/2021)
 • Sửa bot cộng hưởng, thêm thông báo khi cộng hưởng thành công, thất bại (Message.txt – 140,141,142, GameServer.exe)(04/08/2021)
 • Thêm config bật/tắt, mốc quái từng level Blood, Devil VIP, update hiện thời gian trong Devil (BloodCastle.xml, DevilSquare.xml, GameServer.exe)(04/08/2021)
 • Thêm config bật/tắt đẩy lùi giật set SUM (Gameserverinfo-common, GameServer.exe)(03/08/2021)
 • Thêm Event Vip hệ thống Boss Guild tự động (Client, BossGuild.xml, GameServer.exe)(03/08/2021)
 • Thêm tính năng Drop ngọc ngẫu nhiên khi đánh quái Chaos Castle (EventItemBag, GameServer.exe)(01/08/2021)
 • Update Battle Royale Thêm config nhiều chỉ số, chỉnh sửa phần thưởng chỉ tặng cho 1 người điểm số cao nhất hoặc sống sót cuối cùng (BattleRoyale.xml, GameServer.exe)(31/07/2021)
 • Thêm config Bật/Tắt cho phép nhặt đồ OffHelper (Gameserverinfo-custom, GameServer.exe)(28/07/2021)
 • Thêm config Bật/Tắt chỉ cho Elf buff trong party(Gameserverinfo-common, GameServer.exe)(26/07/2021)
 • Sửa lỗi 7 mã số bí mật xoá nhân vật, xoá Guild,… (GameServer.exe)(26/07/2021)
 • Thêm event Battle Royale – PK Sinh Tồn (BattleRoyale.xml, GameServer.exe)(25/07/2021)
 • Update hệ thống quái vật, NPC mới (MonsterSetbase, GameServer.exe)(19/07/2021) -> Video
 • Thêm config khoảng cách rơi đồ khi ném Box, đánh boss (GameServerinfo-common, GameServer.exe)(17/07/2021)
 • Update tính năng tỉ lệ ra dòng hoàn hảo áp dụng cả rơi ra nhiều dòng (GameServer.exe)(17/07/2021)
 • Update thêm config tỉ lệ rơi Zen từng map (Mapmanager.xml, GameServer.exe)(16/07/2021)
 • Update BotThuMua v2 có thể tạo nhiều BOT thu mua nhiều loại đồ khác nhau (ThuMuaDoExc.xml, GameServer.exe)(15/07/2021)
 • Chỉnh sửa cách tính và thông báo thời gian chiếm Ngai Vàng trong CTC Mini (message.txt – 720, 505, GameServer.exe)(15/07/2021)
 • Chuyển đổi Command.txt sang Command.xml (Command.xml, GameServer.exe)(15/07/2021)
 • Chuyển đổi Effect.txt sang Effect.xml (Effect.xml, GameServer.exe)(15/07/2021)
 • Thêm chỉ số vào file Icon vũ khí rồng cho admin nhiều lựa chọn config (CustomItemPower.xml, GameServer.exe)(12/07/2021)
 • Update ThuMuaDoExc.xml, thêm thu mua 1 lúc nhiều đồ Exl (ThuMuaDoExc.xml, message.txt – 565, GameServer.exe)(12/07/2021)
 • Thêm tiền tệ cần để Buff của BotBuffer (BotBuffer.xml, GameServer.exe)(12/07/2021)
 • Sửa lỗi Custom Wing, gộp CustomWing.txt và CustomWingMix.txt thành CustomWing.xml (GameServer.exe)(12/07/2021)
 • Thêm config level max được nâng cấp danh hiệu, tu chân. Chỉnh sửa chỉ số tu chân theo từng cấp không cộng dồn như trước (Message.txt – 539, TuChan.xml, DanhHieu.Xml, GameServer.exe)(12/07/2021)
 • Update GoldShield tự chụp màn hình người chơi khi phát hiện hack, cheat (Client, GoldShieldServer.exe)(05/07/2021)
 • Update GoldShield xem Full nhiều màn hình người chơi và chống tool, thủ thuật chặn xem màn hình (Client, GoldShieldServer.exe)(05/07/2021)
 • Update GoldShield chống hack Inject DLL (Client)(30/06/2021)
 • Thêm config bật/tắt cộng dồn Option khi đeo nhiều Item giống nhau, sửa lại Buff icon set đồ và vũ khí (Gameserver.exe, CustomItemPower.xml)(28/06/2021)
 • Thêm config điểm số max của War Guild và Soccer Guild (Gameserver.exe, GameServerinfo-command)(26/06/2021)
 • Thêm Bật/Tắt khoá chuột END (GetMainInfo-Premium.exe, Maininfo.ini)(Main.dll)(23/06/2021)
 • Thêm list mã ổ cứng không bị giới hạn cửa sổ theo ổ cứng, dành cho các quán net (GoldShieldServer.exe)(23/06/2021)
 • Sửa lỗi quà tân thủ lập nhân vật mới thỉnh thoảng vào game bị lag (Gameserver.exe)(21/06/2021)
 • Anti vào game bằng máy ảo (Antihack.dll, main.dll)(20/06/2021)
 • Sửa lỗi file ảnh client gồng máu bị vạch đen ở thanh máu ở SS6 và SS2 (Client/Data, main.dll)(20/06/2021)
 • Thêm lệnh /setpass (pass) tương đương /pt auto (pass), thêm hệ thống chat thầm với chủ PT đúng pass tự động vào nhóm (Command.txt, Gameserver.exe)(20/06/2021)
 • Việt hoá bảng thông tin ADVANCED STATUS client (Data/Cusom/text.ini, main.dll)(19/06/2021)
 • Thêm hệ thống Set Item Bonus Option (Tùy chỉnh tăng Option khi mặc Full Set) (Data/Cusom/CustomSetItemOption.xml, Gameserver.exe)(19/06/2021)
 • Thêm hệ thống chỉnh Dame, chỉ số khi mang đồ cấp độ cao (Data/Cusom/CustomItemLevelOption.xml, Gameserver.exe)(17/06/2021)
 • Upadte thêm tính năng chỉ số vũ khí rồng cộng dồn khi mang nhiều vũ khí rồng (Gameserver.exe)(17/06/2021)
 • Update hiện chữ thông báo khi đang kẹp chuột END, ấn ESC sẽ tắt chế độ kẹp chuột (Main.dll, Data/Custom/Text.ini)(17/06/2021)
 • Hệ thống danh hiệu chữ cho từng nhân vật do admin tự ghi (Main.dll, Settings.ini)(Data/Custom/CustomRankUser.xml, Gameserver.exe)(17/06/2021)
 • Update thêm config điểm mệnh lệnh được cộng thêm khi reset, reset Vip cho class DL (ResetTable.xml, ResetVIPTable.xml, Gameserver.exe)(16/06/2021)
 • Sửa lỗi người xem đấu trường bị out game (Gameserver.exe)(16/06/2021)
 • Sửa lỗi hang nhện Raklion (Gameserver.exe)(15/06/2021)
 • Update GoldShield chống hack Delay, Xdame từng Skill (Hack/HackSkillCheck.xml, Gameserverinfo-common, Gameserver.exe)(hoàn thiện all Skill) (15/06/2021)
 • Hệ thống Log đồ của nhân vật (GameServerInfo-Common, Gameserver.exe)(10/06/2021)
 • Thêm hệ thống LOG EventItemDrop (GameServerInfo-Common, Gameserver.exe)(08/06/2021)
 • Update Antihack GoldSield chống di chuyển nhanh (Data/Hack/GoldShield.ini, Gameserver.exe)(07/06/2021)
 • Update thêm nguyên liệu là đồ để nâng danh hiệu (Main.dll)(DanhHieu.xml, Gameserver.exe)(05/06/2021)
 • Chống Dupe đồ từ giao dịch (Main.dll, DataServer.exe, Gameserver.exe)(04/06/2021)
 • Thêm config bật/tắt PK cùng liên minh (GameserverInfo-common.ini, Gameserver.exe)(03/06/2021)
 • Update TvTEvent hiện thanh team Xanh, đỏ của 2 đội dễ phân biệt (Main.dll)(TvTEvent.xml, Gameserver.exe)(02/06/2021)
 • Update hiện tu chân, danh hiệu luôn khi nâng cấp không cần đổi nhân vật như trước (Gameserver.exe)(02/06/2021)
 • Sửa đối địch Guild cùng team trong TvTEvent không cho PK nhau (Gameserver.exe)(02/06/2021)
 • Thêm lệnh Block chat nhân vật theo thời gian cho admin (DataServer.exe)(Command.txt, Gameserver.exe)(01/06/2021)

Update 25 (03/2021)

 • Phí update từ v24 lên v25: 600k (Donate giúp chúng tôi có động lực phát triển nhiều tính năng hay hơn ^_^)
 • Done Update 31/05/2021
 • Thêm config chỉ cho phép giao dịch trong khu an toàn (Gameserverinfo-common, Gameserver.exe)(31/05/2021)
 • Chống dupe đồ ở Chaosmix (Gameserver.exe)(31/05/2021)
 • Thêm config bật tắt Party từng Map (MapManager.xml, Gameserver.exe)(31/05/2021)
 • Sửa Icon buff cân đối đẹp hơn, sửa lỗi bùa HP không hiện chỉ số (main.dll)(30/05/2021)
 • Thêm config tắt bật Nút OffHelper (GetMainInfo-Premium.exe, Maininfo.ini)(main.dll)(29/05/2021)
 • Sửa các nút H, J, N, O không bị hiện khi gõ chat (main.dll)(29/05/2021)
 • Thêm hệ thống chuyển map khi out game (RespawnLoginLocation.xml, Gameserver.exe)(28/05/2021)
 • Fix lệnh trace cưới hỏi có thể vào event ở v25 (Gameserver.exe)(27/05/2021)
 • Thêm config bật tắt giao diện Option mới (GetMainInfo-Premium.exe,Maininfo.ini)(Main.dll)(10/05/2021)
 • Sửa lỗi reset VIP tự động reset khi mới vào game (Gameserver.exe)(08/05/2021)
 • Sửa lỗi IconBuff và thêm bật tắt hiện IconBuff khi đeo vũ khí rồng (CustomItemPower.xml, Gameserver.exe)(03/05/2021)
 • Update thêm nhiều chỉ số ở file (CustomItemPower.xml, Gameserver.exe)(28/04/2021)
 • Update thêm hiển thị tỉ số của TvT event ở Client (Main.dll, Client/Data/Custom/Interface/ , Gameserver.exe)(28/04/2021)
 • Thay đổi ID của vũ khí cấp 3 DK sang ID (0, 48) (Các file trong Client/Data/Local) và Getmain (26/04/2021)
 • Thêm Config Bật/Tắt tẩy điểm chọn lại nhân vật (Gameserverinfo – command.ini) (GameServer.exe)(24/04/2021)
 • Thêm cột chỉnh từng Map cho phép Off Train (MapManager.xml) (GameServer.exe)(24/04/2021)
 • Sửa lỗi máu khi buff trong party (GameServer.exe)(24/04/2021)
 • Thêm config Bật tắt mua VIP (CustomBuyVip.xml) (GameServer.exe)(19/04/2021)
 • Sửa lỗi dame bị cộng dồn của Icon buff vũ khí rồng (GameServer.exe)(18/04/2021)
 • Thêm tính năng VIP Thêm phần thưởng cho đội thắng, đội thua và kill nhiều nhất của TVT Event (TvTEvent.xml, EventItemBagManager.txt, Message.txt, GameServer,exe)(16/04/2021)
 • Thêm tính năng VIP đập ngọc custom vào Ring, Pen (CustomJewel.txt, Main.dll, GameServer,exe, GetMainInfo.exe)(12/04/2021)(Gameserver.exe)
 • Fix lỗi lệnh /offpvp người khác không đánh được(11/04/2021)(Gameserver.exe)
 • Update Antihack chống hack di chuyển nhanh, Chống hack delay mới (11/04/2021)
 • Thêm config bật/tắt Pháo hoa khi nâng cấp Tu Chân, Danh Hiệu (DanhHieu.xml, TuChan.xml)(Gameserver.exe)(09/04/2021)
 • Thêm config bật/tắt Cho phép Buff khi chờ ở các Event Blood, Devil, Chaos Castle (GameServerInfo – Common.ini)(Gameserver.exe)(06/04/2021)
 • Sửa hiển thị cánh của GM trong event Blood (Main.dll) (06/04/2021)
 • Fix đập ngọc custom vào mũi tên ELF (GameServer.exe) (06/04/2021)
 • Sửa drop thằng đồ vào hòm đồ Blood, Devil, hoặc Boss (GameServer.exe) (06/04/2021)
 • Hệ thống party 10 người – Đã hoàn thiện (06/04/2021)
 • Thay đổi file RewardTable.xml (05/04/2021)
 • Thêm config bật/tắt xóa buff khi đăng nhập game (GameServerInfo – Common.ini)(Gameserver.exe)(03/04/2021)
 • Update file (CustomNpcMove.xml, CustomNpcCommand.xml)(Gameserver.exe)(28/03/2021)
 • Đổi thư mục ngôn ngữ tiếng việt sang ->Client/Data/Local/Vtm/ (27/03/2021)
 • Thêm 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt tại launcher(27/03/2021)
 • Thêm kích thước màn hình game siêu nhỏ để cắm chuột (Chỉnh kích thước màn hình game ở launcher trước khi vào game)(27/03/2021)
 • Update file (CustomMonsterSkill.xml, CustomTop.xml, CustomMove.xml)(Gameserver.exe)(26/03/2021)
 • Thêm Config chỉnh số tổng số point có thể sử dụng, tỉ lệ EXP nhận được theo Relife (RelifeTable.xml)
 • Fix Skill Đâm Gió của DK nhân vật khác không nhìn thấy(Main.dll)
 • Fix lỗi Skill Mưa băng tuyết, độc tố bị lag quái
 • Thay đổi giao diện Menu Custom nhìn đẹp hơn, không bị thông báo của server che chữ
 • Thay đổi giao diện Mini map mới có hiện NPC trong Mini Map
 • Chỉnh khi ấn bản đồ lớn TAB vẫn có thể di chuyển được nhân vật
 • Sửa vé kalima cash shop nếu 400 level sẽ vào kalima 7
 • Thêm nhiều chỉ số của Pet vào Data/Custom/CustomPet.xml
 • Update QuaTanThu.xml có thể chỉnh đồ tặng có dòng socket
 • Thêm bảng Party Search vào trong giao diện game.
 • Update ngân hàng ngọc không che hòm đồ mở rộng
 • Thêm bảng tặng đồ khi nhân vật đạt đủ số lần reset (Data/Util/RewardTable.txt)
 • Tăng máu Pet Muun bằng đập ngọc Bless

Update 24 (05/12/2020)

 • Complate 24/01/2021!
 • Chỉnh sửa lệnh /pkclear trừ tiền theo số mạng (GameServerInfo – Command.ini)(Gameserver.exe) (14/01/2021)
 • Fix lỗi chuyển class mất hết điểm Master (Gameserver.exe) (08/01/2021)
 • Thêm bật/tắt tẩy điểm mệnh lệnh DL (GameServerInfo – Command.ini)(Gameserver.exe) (08/01/2021)
 • Thêm bật tắt nâng cấp đồ để +10 đến +15 (GameServerInfo – ChaosMix.ini)(Gameserver.exe) (01/01/2021)
 • Thêm Mix Sói Hoàng Kim vào Goblin (GameServerInfo – ChaosMix.ini)(Gameserver.exe) (29/12/2020)
 • Fix chống dupe đồ tại các NPC (Gameserver.exe) (29/12/2020)
 • Chỉnh lệnh tẩy điểm từng cột /taydiem |str| |agi| |vit| |ene| |cmd| (Message.txt)(Gameserver.exe) (29/12/2020)
 • Thêm config Bật/Tắt tạo nhóm (GameServerInfo – Common.ini)(Gameserver.exe) (29/12/2020)
 • Update hệ thống thêm nhiều config từng Map (MapManager.xml)(Gameserver.exe) (28/12/2020)
 • Update file (CustomOnlineLottery.xml)(Gameserver.exe) (28/12/2020)
 • Thêm config Thông báo chào nhân vật khi Online (256 trong Mesage.txt) (GameServerInfo – common.ini) (Gameserver.exe) (27/12/2020)
 • Thêm config chỉnh phản dame của từng class (GameServerInfo – Character.ini) (Gameserver.exe) (26/12/2020)
 • Update file (CTCMini.dat) (Gameserver.exe) (26/12/2020)
 • Sửa lỗi Icon Vũ khí rồng tháo vũ khí vẫn còn Icon (Gameserver.exe) (26/12/2020)
 • Sửa lỗi Icarus, Kunturu3 quái bị biến mất do gameserver check nhầm (Gameserver.exe) (26/12/2020)
 • Update hệ thống Quà tân thủ có cài đặt tặng khi gõ lệnh hoặc tặng luôn khi tạo nhân vật (QuaTanThu.xml) (Gameserver.exe) (26/12/2020)
 • Update hoàn thiện hệ thống Quà tân thủ có thể tặng nhiều đồ, nhiều bùa (QuaTanThu.xml) (Gameserver.exe) (26/12/2020)
 • Update hệ thống event Arena (CustomArena.xml) (Gameserver.exe) (25/12/2020)
 • Thêm lệnh make đồ cho người chơi khác từ acc GM có thơi gian sử dụng {lệnh 85} (Command.txt) (Gameserver.exe) (25/12/2020)
 • Sửa lại Log_Trade, thêm tên Item vào log trong giao dịch và shop cá nhân (Gameserver.exe) (24/12/2020)
 • Update hệ thông Anti Flood chống ddos Gameserver, có thể mở khóa IP (Gameserver.exe) (24/12/2020)
 • Update hệ thống RespawnLocation.xml (Cài đặt nhân vật bị giết sẽ chuyển về thành theo Gate) (Gameserver.exe) (24/12/2020)
 • Thêm config Bật tắt Reset VIP (/reset vip) (ResetVIPTable.xml) (Gameserver.exe) (23/12/2020)
 • Thêm config camera 3D min – max (Main.dll, Main_info) (20/12/2020)
 • Hệ thống BotBuffer.xml (GameServer.exe) (19/12/2020)
 • Chỉnh sửa file CongHuong.xml (GameServer.exe) (19/12/2020)
 • Sửa lỗi bug tiền lệnh /reset vip (GameServer.exe) (19/12/2020)
 • Sửa lỗi lệnh /mary trace, track có thể vào được các event (GameServer.exe) (15/12/2020)
 • Thêm config chết tại Arena sẽ hồi sinh tại chỗ (GameServerInfo – Common.ini) (15/12/2020)
 • Update Antihack Gold Shield thêm giới hạn của sổ game máy chơi game (áp dụng được cả ở quán nét) (07/12/2020)
 • Sửa lỗi tên Boss Medusa (Client) (07/12/2020)
 • Đổi check License bằng địa chỉ IP và tự admin có thể cấp lại địa chỉ IP License. (05/12/2020)

Update 23 (05/11/2020)

 • Thêm (train offline) tắt máy cũng có thể train quái
 • Update bảng reset thường tốn các loại ngọc chaos, bless, soul, life, creation, Lông Vũ.
 • Thêm config Tổng point sử dụng của nhân vật
 • Chuyển sang file CustomMix.xml
 • Chuyển sang file CustomBuyVip.xml
 • Update quay vũ khí rồng cấp 2, Cấp 3
 • Antihack chống Auto Dame, Xdame (HackXDameCheck.xml)
 • Thêm Hệ Thống Reset VIP (/reset vip) Auto reset VIP tốn WcoinC, WcoinP, Goblin Point
 • Việt hóa toàn bộ đồ sang tiếng việt có dấu tool Titan Editer để admin tạo đồ chuẩn
 • Chuyển các file Custom trong Tool GetMain_Info vào thư mục custom
 • Thêm Icon Vũ khí rồng và hệ thống tăng dame cho vũ khí (CustomItemPower.xml)
 • Sưa thanh máu và tên quái chỉ chuột vào quái mới hiện tránh làm rối mắt bãi quái đông
 • Chỉnh tên của đồ đậm, chữ thông báo trong game đậm dễ nhìn
 • Update hệ thống quà tân thủ bao gồm (Set đồ, vũ khí, cánh, bùa, Pet) có thời hạn
 • Update Ngân Hàng Ngọc ấn chuột phải gửi Ngọc và thêm các nút rút cụm Ngọc (20/11/2020)
 • Thêm tùy chọn cấp Blood, Devil VIP (Common) (26/11/2020)
 • Update file CustomMonster.xml, thêm cộng tiền khi giết quái, lưu data khi giết quái để tính xếp hạng (26/11/2020)
 • Update thông báo nâng cấp đồ Goblin toàn bộ các Sub (GS,DS) (30/11/2020)
 • Sửa post Item Toàn bộ các Sub trong server (GS,DS) (30/11/2020)
 • Thêm cột Message thông báo trước Event 5 phút (InvasionManager.dat) (02/12/2020)
 • Update Bot CongHuong.txt thêm cột tiền tệ WcoinC, WcoinP, GoblinPoint vào điều kiện cộng hưởng (05/12/2020)
 • Update ResetTable.xml – Thêm cột WcoinC, WcoinP, GoblinPoint nhận được khi reset thành công (05/12/2020)

Update 22 (05/10/2020)

 • Chỉnh sửa Bùa Cánh Quỷ tạo thành cánh cấp 1 DK
 • Chỉnh sửa Bùa Cánh Thiên Đàng tạo thành cánh cấp 1 DW
 • Chỉnh sửa Bùa Cánh Tiên Nữ tạo thành cánh cấp 1 ELF
 • Chỉnh sửa Bùa Cánh Vũ Linh tạo thành cánh cấp 1 SUM
 • Chỉnh sửa bùa cánh cấp 2 các class chuẩn

Update 21 (18/09/2020)

 • Hệ thống tạo nhóm
 • Hệ thống tìm nhóm
 • Hệ thống tự set pass cho nhóm (/pt auto )

Update 20 (26/08/2020)

 • Chỉnh sửa bật Ngân Hàng Ngọc tự bật hòm đồ
 • Tắt ngân hàng Ngọc tự tắt hòm đồ cá nhân
 •  Update hệ thống Antihack Gold Shield theo dõi người chơi
 • Update chống Dupe đồ từ Chaos Mix, Shop

+ Update 19

 • Thêm hệ thống Ngân Hàng Ngọc trong game
 • Lệnh gửi và rút ngọc nhanh
 • Update antihack Gold Shield chống Bypass
 • Antihack delay
 • Antihack speed
 • Antihack Xdame
 • Antihack Zoom quá xa
 • Antihack đánh xa

+ Update 18

 • Những cấp bậc tu chân cao sẽ có hiệu Ứng Sét ở trên danh hiệu (Big Update)
 • Chỉnh sửa danh hiệu, Tu Chân sắc nét FUll HD
 • Thêm hệ thống danh hiệu chữ theo reset hoặc level (tùy admin chọn)

+ Update 17

 • Sửa lỗi hệ thống Vòng quay may mắn cho nhiều hơn 12 đồ sẽ mất kết nối game
 • Thêm tỉ lệ quay ra từng món đồ Vòng quay May Mắn
 • Đồ hiển thị ở Vòng Quay tự nhận từ Server

+ Update 16

 • Update tu chân tự nhận đồ và điều kiện từ Server
 • Update Danh hiệu tự hiển thị điều kiện ở Server
 • Thêm hệ thống vòng quay may mắn

+ Update 15

 • Chỉnh sửa hiển thị đồ Exe+acc+socket không bị mất thông tin
 • Fix DataServer chống Inject
 • Thêm Custom chỉnh sửa Server name (Getmain)
 • Thêm Delete character max level (Getmain)
 • Chỉnh sửa hình ảnh Ngọc custom
 • Thêm hệ thống tu chân
 • Chỉnh sửa điều kiện để tu chân từng cấp bậc (WcoinC, WcoinP, GoblinPoint, Đồ và số lượng)
 • Thêm hệ thống danh hiệu theo cấp bậc

+ Update 14

 • Giao diện Gameserver mới
 • Message Box on Close JS, DS
 • Thêm hệ thống Blood VIP (Đánh đủ số quái tự rơi đồ)
 • Thêm hệ thống Devil VIP (Đánh đủ số quái tự rơi đồ)
 • Thêm hiển thị thời gian và chỉ số Buff của nhân vật
 • Hiển thị Party buff

+ Update 13

 • Giao diện Chat chính giữa SS2
 • Thanh máu Pet SS2
 • Mini Map SS2
 • Nâng cấp Chat SS13
 • Sửa lỗi Animation chọn nhân vật giao diện SS13
 • Thêm Switch MonsterBarName [F7]
 • Thêm trò chuyện riêng [F6]
 • Sửa Ring cấp 40 và 80
 • Bật Camera 3D [F10]
 • Reset camera [F11]
 • Thu nhỏ màn hình game [F12]
 • Chỉnh sửa Vị trí Vuốt custom RF
 • Chỉnh sửa vị trí cung custom

+ Update 12

 • Thêm Custom Book ( Sách SUM) 6 món mới (24 đến 29)
 • Sửa lỗi tự động di chuyển xuống Devias từ Icarus khi thú cưỡi chết
 • Hiệu ứng kích thước trong ModelEFFECT
 • Sửa thanh máu người chơi
 • Sửa lỗi khi vào game tự tạo file MuError
 • Sửa CustomRankUser Level + MasterLevel
 • Max Invasion Manager 30
 • MuHelper + Inventory (Khi tự đánh có thể mở hòm đồ)
 • Sửa lỗi chuột phải 2 quyền trượng DL
 • Sửa lỗi chuột phải mặc đồ RF
 • Sửa lỗi Chuột Phải mặc bỏ đồ ra ở Chaos Mix vấn quay được tiếp
 • Thêm hiệu ứng cho PET, Pet Muun
 • CustomPetEffectDinamic, CustomPetEffectStatic
 • Sửa lỗi viền đen giao diện ex700 khi mở hòm đồ.

+ Update 11

 • CustomMonster Glow
 • CustomMonster Golden
 • Nhấp chuột phải tự trang bị hoặc tháo đồ xuống
 • Nhấp chuột phải Máy Chaos
 • Sử lỗi giết Quạ tinh
 • Sửa vị trí Skill Box giao diện SS2
 • Thêm hiệu ứng (GetMain)
 • Sửa giao diện Barra ex700, Legends mapa tarkan y lacleon
 • Giao diện Chat ex 700
 • Update khi bật Time Event sẽ không ấn được xung quanh
 • Update khi bật Danh hiệu sẽ không ấn được xung quanh
 • Update khi bật Mua VIP sẽ không ấn được xung quanh
 • Thêm nút Bật Tắt Tên Quái Vật
 • Sửa nút Custom Store Close

+ Update 10

 • Sửa agi không ra dame các class
 • Chỉnh sửa bảng Master SS15 chuẩn
 • Thêm tùy chỉnh giới hạn PK (Common)
 • Thêm hệ thống Custom Mix
 • Thêm hệ thống CustomMonsterSkill
 • Hệ thống chống DDos gameserver
 • Thêm tùy chọn Map, khu vực được PK miễn phí
 • Hệ thống chỉ số tùy chọn hoàn thiện 100%
 • Thêm lệnh /taydiem (tẩy điểm đã cộng)
 • Sửa giao diện ex700 Skill DL
 • Sửa giao diện SS2/99 Skill DL
 • Sửa lỗi tắt tự đánh (DisableMuHelpert)
 • Sửa giao diện 2 con rồng tại giao diện SS2
 • Sửa lỗi hiển thị nút bấm cửa hàng đè lên trên thông tin của đồ
 • Thêm config Marlon di chuyển các map theo thời gian

+ Update 9

 • Sửa Custom Muun và sửa buff hồi máu
 • Thêm thông tin cho đồ
 • sửa lỗi Visual limited chỉ số trong Item (Getmain)
 • Thêm Master Skill ss15
 • Sữa lỗi chỉ số Kriss tự tắt game
 • Sữa lỗi cung và nỏ custom
 • Thêm Tùy chỉnh của Vuốt RF IndexL & IndexR.
 • Mở rộng thêm chỉ số CustomMonster
 • Sửa lỗi CustomCloak + Kriss.
 • Thêm file tùy chỉnh item.txt trong Getmain để thêm item custom
 • Thêm Bật/Tắt hiển thị giờ trong game [F4]
 • Thêm Bật/Tắt hiển thị Mini Map trong game [F5]
 • Thêm hệ thống giao diện chọn nhân vật SS13
 • Thêm tiền tệ trong hòm đồ (Getmain)
 • Thêm hiệu ứng động khi chọn nhân vật
 • Sửa lỗi danh hiệu bị lệch khi nhìn từ người khác
 • Sửa lỗi sách gọi Boss

+ Update 8

 • Update hệ thống chống Dupe đồ
 • Thêm Custom Áo Choàng Getmain hoàn thiện 100%
 • Thêm nút Đóng cửa hàng Custom
 • Thêm Map Nix và Boss của Map Nix
 • Update giao diện Master Skill
 • Thêm Bảng Master Skill mới
 • Sửa giao diện Skill DL, RF, MG của giao diện ex700
 • Sửa lỗi giao diện ex700
 • Sủa lỗi Credits ở chọn nhân vật
 • Sửa lỗi hiển thị thanh EXP giao diện ex700
 • Sửa lỗi hiển thị điểm số trong đấu trường

+ Update 7

 • Chỉnh sửa ống SD của giao diện 0.99
 • Fix lỗi giao diện Hạ Cấp
 • Thêm Custom Map (tối đa 100 Map)
 • Thêm hiệu ứng cho Map

+ Update 6

 • Chỉnh sửa hiệu ứng bắn tên của cung Custom
 • Sửa vị trí vuốt cân đối
 • Sửa vị trí CustomPet (Custom Muun)
 • Thêm config vị trí trong CustomBow
 • Thêm CustomEfectRemake
 • Thêm tùy chọn nhân vật SS2/SS3
 • Chỉnh sửa giao diện Hạ cấp từ SS6 xuống SS2

+ Update 5

 • Sửa lỗi CustomMonster TripleKIll
 • Giới hạn Tăng FPS thành [25,30,34,40]
 • Effect Wings LEVEL 4
 • Mix Wings cấp 4

+ Update 4

 • Chỉnh sửa hệ thống Post Item chuẩn, hiển thị hình ảnh kèm thông tin chuẩn
 • Giới hạn FPS [25,30,34]
 • Tên bản đồ tùy chỉnh, Respaw, Nhạc, Bản đồ thu nhỏ

+ Update 3

 • Thêm bật tắt chức năng hiển thị FPS/MS [Ping]
 • Thêm Tùy chỉnh Vuốt RF (Thêm tối đa 100 Vuốt mới)
 • Thêm Custom Pet và Thú cưỡi

+ Update 2

 • Giao diện Hạ cấp SS2, SS3
 • Tùy chỉnh SelectChar S3
 • Post Item kèm hình ảnh

+ Update 1

 • Thêm config 5 Plugin trong GetMain
 • Thêm tùy chỉnh giao diện Ex700 – Legend
 • Thêm tùy chỉnh Cung Nỏ [4 25] đến [4 70]
 • Marlon Teleport (2) Minutos
 • Dragon Invasión Effect SWITCH ACTIVE/DESACTIVE
GoldMU.net
Logo