Hướng dẫn chỉnh thời gian Event và Boss Server MU Online

Hướng dẫn chỉnh thời gian Event và Boss Server MU Online
Hôm nay GoldMU.Net sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình thời gian Event và cách thả Boss của Server MU Online (MUEMU).

Cách Làm:

Để sửa được Event chúng ta cần mở 2 file: Data\Monster\MonsterSetBase.txt và Data\Event\InvasionManager.dat Bước 1: Trước hết chúng ta đi đến file Data\Monster\MonsterSetBase.txt như hình ảnh dưới và thêm con Boss bạn muốn trong Event (Trong trường hợp này chúng tôi sử dụng Boss Medusa – 561 để hướng dẫn)
Hướng dẫn chỉnh thời gian Event và Boss Server MU của MU4Viet.Net

Bước 2: Tiếp theo chúng ta đến file: Data\Event\InvasionManager.dat (File điều chỉnh cấu hỉnh Event)

Ở đây chúng ta sẽ thêm giờ mà Medusa sẽ Xuất hiện.

Hướng dẫn chỉnh thời gian Event và Boss Server MU của MU4Viet.Net

1) Monster Index, như trước đây chúng ta đặt là ở Bước 1.
2) Giờ, phút và giây của Event Medusa.
Trong trường hợp này là:
12:05 AM
4:05 AM
8:05 AM
12:05 PM
4:05 PM
8:05 PM

Bước 3:

2

Tiến hành thêm quái vật mà chúng ta đã thêm trước đó trong MonsterSetBase.txt (Medusa – 561)

1) Trong Index, đặt số tương ứng với Sự Kiện, trong trường hợp này có 1 event duy nhất chúng tôi đặt 0, nếu bạn muốn đặt nhiều hơn thì bạn đặt chỉ đặt số tiếp theo là 1, v.v. .
2)Ở đây chúng ta đặt số thông điệp (Thông điệp trong Data/message.txt) trong trường hợp này số 200 là ”Sự kiện Medusa bắt đầu!” .
3) Chúng ta thêm số (ID) của Quái vật, trong trường hợp này là 561.
4) Ở đây chúng ta đặt số Index  tin nhắn toàn Server khi tiêu diệt Boss, như bước 2 thêm thông điệp, Thông điệp cũng trong Data/message.txt, trong trường hợp này là số 207, đó là “Người chơi %s tiêu diệt Medusa!” .
5) Đây là thời gian mà Event kéo dài. (Được tính bằng giây)

 

Bước 4: Thêm bản đồ mà Medusa sẽ xuất hiện:

Hướng dẫn chỉnh thời gian Event và Boss Server MU của MU4Viet.Net

1) Ở đây chúng tôi đặt Index của Event, như bước 1 trước là 0.
2) Chúng tôi để nó ở 0.
3) Số bản đồ nơi Medusa sẽ xuất hiện (bổ sung thêm map 56 ở bước 1).
4) Chúng tôi để nó ở mức 0.

Trong trường hợp này, nó có thể sẽ xuất hiện tại:
Lorencia
Noria
Devias
Losttower

Bước 5: Thêm Boss Medusa ở bước cuối:

Hướng dẫn chỉnh thời gian Event và Boss Server MU của MU4Viet.Net

1) Ở đây chúng tôi đặt Index của Event ở Bước 1, giống như các bước trước là 0 .
2) Chúng ta để là 0.
3) Ở đây chúng ta thiết lập các ID của Quái vật, trong trường hợp này 561 (có thể nhiều Boss).
4) Mặc định mục này là 0.
5) Mặc định mục này là 0.

Sau khi làm xong tất cả các Bước chúng ta mở GameServer.exe chọn Reload -> Event.

Hướng dẫn chỉnh thời gian Event và Boss Server MU Online chinh sua event muonli2
5/5 - (13 bình chọn)

GoldMU.net
Logo