Hướng dẫn add đồ Ancient (đồ Thần) vào MU

Để làm ví dụ, ta sẽ tạo set đồ thần “Sky” từ set Phoenix (Rồng xanh) của DK

1. Chuẩn bị dụng cụ

a. Chuẩn bị các file sau:

+ Trong client, trong thư mục Data/Local:
– itemsetoption_vtm.bmd
– itemsetoption_eng.bmd
– ItemSetType.bmd
+ Trong sever, trong thư mục Data\Item\:
– SetItemOption.txt
– SetItemType.txt
Copy 5 file này vào 1 thư mục riêng nào đó sửa cho tiện.

b. Chuẩn bị phần mềm:

Pentium Tools đã crack full, chuyên dùng mở file .bmd
Phần mềm này quét thì Avira nó báo có Virus đấy nhưng thôi ko sao, ko có ko edit được @@
Đây là link của tác giả bản crack:

				
					http://www.mediafire.com/download/r7xs1l1fze850il/PentiumTools.b.19.by.xakumm.public.rar

				
			

Topic gốc của tác giả:

				
					https://forum.ragezone.com/f197/pentiumtools-19-cracked-xakumm-936900/
				
			

Hoặc link dự phòng do mình tự up:

				
					http://www.mediafire.com/download/uv747jwc952945b/PentiumTools.b.19.by.xakumm.public.rar


				
			

Ngoài tool trên có thể sử dụng Tool Magic Hand MU, BMDDec.exe.

2. Edit file SetItemOption.txt

a. Số thứ tự của set:

Kiểm tra danh sách các set đồ thần (Số thứ tự nằm ở cột Index) thì set cuối có số thứ tự là 36. Như vậy
ta cần tạo set có số thứ tự là 37.

b. Ý nghĩa của các cột

+ Index là số thứ tự
+ Name là tên set
+ Một loạt cột: Opt2-1 Value Opt2-2 Value Opt3-1 Value Opt3-2 Value …

Hướng dẫn add đồ Ancient (đồ Thần) vào MU

– Opt2-1, Opt3-1,… là loại option, quy định như sau:

Các op của set thần

0: Gia tăng sức mạnh def 50
1: Gia tăng nhanh nhẹn – default 50
2: Gia tăng năng lượng – default 50
3: Gia tăng nội lực – def 50
4: Gia tăng mệnh lênh + 50
5: Gia tăng khả năng tấn công tối thiểu + 20
6: Gia tăng khả năng tấn công tối đa + 30
7: Gia tăng sức sát thương của phép thuật 20%
8: Gia tăng sức sát thương + 15
9: Gia tăng khả năng tấn công + 50
10: Gia tăng sức chống đỡ def 25
11: Gia tăng lượng máu + 50
12: Gia tăng lượng mana +50
13: Gia tăng lượng AG + 25
14: Gia tăng nhanh nhẹn +5
15: Gia tăng sức sát thương 15%
16: Gia tăng sức sát thương xuất sắc 20
17: Gia tăng độ chính xác của sát thương cao nhất 15%
18: Gia tăng độ chính xác của sức sát thương cao nhất 20%
19: Gia tăng năng lực tấn công của tuyệt chiêu def 20
20: Tỷ lệ chính xác của sát thương gấp đôi def 10
21: Không giới hạn năng lực phòng ngự của đối phương + 5%
22: Gia tăng lực phòng thủ của khiêng +25%
23: Gia tăng sức sát thương của trang bị kiếm 2 tay + 30%

 

– Value là giá trị của option đó.

Ví dụ chọn Opt là 21, Value là 50 sẽ ra dòng Không giới hạn năng lực phòng ngự của đối phương + 50%
– Opt2-2, Opt3-2,… thì không đụng đến, tất nhiên là Value của nó cũng ko. 2 cột này điền hết giá trị là -1
Chọn bao nhiêu cột Opt là đủ ?
Set đồ Phoenix có 5 món. Cứ có 2 món trở lên là kích được dòng Ancient. Đó là lí do tại sao bắt đầu lại là
Opt2 chứ ko có Opt1. Và do có 5 món nên ta sẽ làm hết Opt5 mà thôi.
+ Một loạt cột: Full1 Value Full2 Value Full3 Value Full4 Value Full5 Value

Hướng dẫn add đồ Ancient (đồ Thần) vào MU

Khi kích hoạt đủ set thì kích được các dòng xanh phía dưới cùng.
Full1, Full2,.. cũng có tính năng y hệt Opt mà thôi.
Value cũng y hệt Value kia.
Lưu ý là tất cả cột Value ko nên vượt quá 100, nhiều cái không thực hiện được trên các file khác.
Ở đây mình set cho set Ancient này tất cả các value là 35:
37 “Sky” 8 35 -1 -1 15 35 -1 -1 16 35
-1 -1 17 35 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 18 35 19 35 20 35
21 35 10 35 0 0 0 0 0 0

3. Edit file SetItemType.txt

Ở đây ta thấy các cấu trúc:
// Index Type – – – //
//——————————————–//
0
// Index Type – – – //
//——————————————–//
1
………..
0, 1, … ở đây là loại item, 0 là Sword, 1 là Axe (xem file Item.txt để rõ hơn)
7, 8, 9, 10, 11 lần lượt là Mũ, Áo, Quần, Găng tay, Giầy
Index là số thứ tự của món đồ trong mỗi loại item, cũng tra cứu trong Item.txt, ở đây set Phoenix
có Index = 17
Type chính là số thứ tự của set thần đó

Bắt đầu nhé:

a. Kéo đến đoạn số 7 và thêm vào:

Hướng dẫn add đồ Ancient (đồ Thần) vào MU

Trong mỗi dòng thì sau dấu // coi như không tính, viết gì cũng được.
Ta hiểu rằng ta đã thêm 1 cái Mũ có Index = 17 vào Set thần số 37. Mũ có Index = 17 là mũ Phoenix
3 số 0 còn lại tức là nó không còn trong set nào khác. Nếu set khác cũng có Mũ có Index = 17 thì ta sẽ
điền số thích hợp của set thế chỗ cho các số 0 này.

b. Thực hiện tương tự với các cấu trúc của Áo, Quần, Găng tay, Giầy.

4. Edit file Itemsetoption_xxx.bmd

Bật phần mềm Pentium Tools/Text files/Itemsetoption_xxx.bmd sẽ có 1 tab mới bật ra, sau đó ta chọn vị trí
file Itemsetoption_xxx.bmd cần sửa.
Vì set thần đang làm số 37 nên ta kéo xuống dòng 37 và sửa y hệt như trong SetItemOption.txt

Hướng dẫn add đồ Ancient (đồ Thần) vào MU

+ Lưu ý thứ nhất là ở đây các cột Opt Full nằm sát nhau thành nhóm, Value ra 1 nhóm.
+ Lưu ý thứ hai là cột Options Quantity+1: set đồ có 5 món nên cột này có giá trị cộng thêm 1 là 6

Hướng dẫn add đồ Ancient (đồ Thần) vào MU

Sau khi sửa xong nhớ lưu lại, đè lên file cũ.

5. Edit file ItemSetType.bmd

Tương tự như trên, ta mở file Itemsettype.bmd cần sửa ra.
Ở đây các dòng có số thứ tự từ 0 đến 8191
Còn các cột là số thứ tự của set thần (ta đang làm là 37)
Ở đây cứ 512 dòng là đến 1 nhóm khác (nhóm Sword, axe, … như trong file Item.txt đã quy định).
Do số 0 là bắt đầu nên dòng 0 là Sword có STT trong nhóm Sword = 0 là “Kris
Dòng 512 sẽ là Axe đầu tiên, có STT trong nhóm Axe = 0 là “Small Axe
Vậy ta có công thức tính dòng của item cần làm:
Dòng cần tìm cho item = (Số thứ tự của nhóm chứa item)x512 + số thứ tự item trong nhóm đó
Dòng Mũ Phoenix = (Số thứ tự nhóm Mũ)x512 + Số thứ tự item mũ Phoenix trong nhóm Mũ
Dòng Mũ Phoenix = 7×512 + 17 = 3601

them-do-than-mu-online-mu4viet-6

Tương tự cho Áo, Quần, Găng tay, Giầy.
17 37 0 0 0 // Dark Phoenix helm 3601
17 37 0 0 0 // Dark Phoenix Armor 4113
17 37 0 0 0 // Dark Phoenix Pants 4625
17 37 0 0 0 // Dark Phoenix Gloves 5137
17 37 0 0 0 // Dark Phoenix Boots 5649
Ở đây ta chỉ cần đến các dòng có 3601, 4113, 4625, 5137, 5649 và điền vào các cột bên cạnh số thứ tự
của set thần cần thêm (ở đây là 37).
Sau đó lưu lại đè lên file cũ.

Hướng dẫn add đồ Ancient (đồ Thần) vào MU

KẾT THÚC THÊM SET ĐỒ THẦN MU

4.9/5 - (11 bình chọn)

GoldMU.net
Logo